Katt i vila – en kortsudie

Syster är husets yngsta katt och inte en som inte tar vila på störst allvar. Jag lämnar bilderna att låta er insupa den fulla hängivelse hon ägnar åt denna viktiga syssla