Ett ljus i mörker

En dag som denna behöver vi lite ljus i mörkret.

Vila vackert, vila stilla
Ta en hand, till havets rand
hissa segel, hjärtat lilla
bind ditt hår med stjärneband

Vi som väntar bär ditt minne

I våra hjärtan står du klar
Sov med glädje och ro i sinne
du som gått före oss här kvar…

ljus i mörker

Ljus i mörker av Frida Bäcklund

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s